ZAMOŚĆ

temat:  Zamość miasto idealne

czas zwiedzania ok. 4 godzin

Picture

Rozpoczniemy przechadzką po Rynku Wielkim

Zapraszamy Państwa na spacer po “mieście idealnym”, perełce renesansu – Zamościu. Rynek ma wymiary kwadratu o boku 100 m. Spacer rozpoczniemy od Rynku Wielkiego. Otaczają go zabytkowe kamieniczki z podcieniami, po każdej ze stron (prócz północnej) jest ich 8. Większość z nich jest zabytkowa. Najbardziej wyróżniają się te po stronie północnej – ormiańskie z pierwszej połowy XVII wieku.

1
Picture

Kamieniczki mieszczańskie

Zamojskie kamienice przy Rynku Wielkim powstały częściowo już w XVII wieku. W jego północnej pierzei zobaczyć można kamienice ormiańskie. Ormianom przyznał tę stronę placu sam założyciel miasta – Jan Zamoyski. Szczególnie ciekawe są kamienice położone na prawo od Ratusza – ozdabiają je ornamenty i attyki.

2
Picture

Ratusz

Ratusz, będąc głównym budynkiem Rynku Wielkiego, dodaje mu uroku. Wyróżniają go wachlarzowe, szerokie schody i wysoka, 52-metrowa wieża.

3
Picture

Rynek Wodny

Rynek Wodny swoją nazwę zawdzięcza bliskiemu sąsiedztwu zbiornika wodnego, tzw. Zalewy Wielkiej, od południa broniącej dostępu do murów twierdzy.

4
Picture

Klasztor Klarysek

Jednonawowy, barokowy Kościół ufundowała w 1696 roku Anna z Gnińskich Zamoyska, żona IV ordynata Marcina Zamoyskiego, a zaprojektował Jan Michał Link. Krótko służył Klaryskom, po kasacie klasztoru przekazany został Franciszkanom, a potem Siostrom Miłosierdzia.

5
Picture

Katedra Zamojska

Katedra Zamojska, dzięki jej architektowi Bernardo Morando, zyskała wygląd zbliżony do Kościołów włoskich. Co ciekawe, wymiary Katedry nawiązują do wymiarów ówczesnego Zamościa i stanowią jego 15-krotne pomniejszenie. Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na późnobarokowy ołtarz, boczne kaplice – szczególnie kaplicę Zamoyskich z nagrobkiem oraz licznymi portretami założyciela miasta, a także nagrobkiem Tomasza Zamoyskiego.

6
Picture

Brama Szczebrzeska

Tędy udawano się w kierunku Szczebrzeszyna i Krakowa, a po zamurowaniu Starej Bramy Lubelskiej również do Lublina i Warszawy. Powstała w latach 1603-05 i najprawdopodobniej została zaprojektowana przez Bernarda Moranda.

7
Picture

Pomnik Jana Zamoyskiego

Spiżowy pomnik założyciela miasta stoi przy ul. Akademickiej, przed pałacem ordynatów, i jest dziełem profesora Mariana Koniecznego. Ma 10 m wysokości i przedstawia hetmana na koniu z buławą w wyciągniętej prawej ręce. Pomnik odsłonięto 17. września 2005 roku, 400 lat po śmierci Jana Zamoyskiego.

8
Picture

Stara Brama Lubelska

Była jedną z trzech bram miejskich. Manierystyczną elewację bramy wieńczy szczyt z płaskorzeźbą przedstawiającą personifikację Polonii siedzącą na tronie. Po obu jej stronach znajduje się łacińska inskrypcja zredagowana przez Jana Zamoyskiego.

9
Picture

Nowa Brama Lubelska

Wybudowana została w latach 1821-22 jako jedna z dwóch bram wzniesionych podczas modernizacji twierdzy. Od strony miasta przejazd uzupełniają dwie mniejsze arkady prowadzące do pomieszczeń wartowniczych. Bramę wyróżnia staranne opracowanie architektoniczne z monumentalną fasadą ceglano-kamienną.

10
Picture

Akademia Zamojska

Dawna akademia to obszerny biały gmach na planie kwadratu z dziedzińcem wewnątrz. Kolejne przebudowy w XVIII i XIX stuleciu pozbawiły ją attyk, portali i obramień okiennych, a arkady od strony dziedzińca zostały zamurowane.

11
Picture

Rynek Solny

Jest jednym z trzech rynków zamojskiego Starego Miasta. Przez wiele lat, aż do 1942 roku, pełnił rolę placu targowego. Nazwę zawdzięcza soli sprowadzanej z Wieliczki i Rusi, składowanej tu w pierwszych latach funkcjonowania miasta. We wschodniej i północnej pierzei Rynku przetrwały do naszych czasów podcieniowe kamienice.

12
Picture

Synagoga

Synagoga była centrum dzielnicy żydowskiej. Powstała w 1610 roku w miejscu wcześniejszej drewnianej. Do głównej sali, w której, zgodnie z żydowską tradycją, modlili się mężczyźni, przylegają dwie mniejsze, tzw. babińce.

13
Picture

Kościół Franciszkanów

Kościół franciszkanów był największą Świątynią w Zamościu i jedną z największych w Polsce. Jego budowę rozpoczęto w 1637 roku, a pierwszą mszę odprawiono 18 lat później. Fundatorami Świątyni byli II ordynat Tomasz Zamoyski i jego małżonka Katarzyna z Ostrogskich.

14
Picture

Nowa Brama Lwowska

Powstała w 1820 roku wg projektu Jana Pawła Lelewela i przejęła rolę zamurowanej 2 lata wcześniej Starej Bramy Lwowskiej. Na klasycystycznej fasadzie zaznaczony jest dawny przejazd. Nad nim umieszczono inicjał AI panującego wówczas cara Rosji i króla Królestwa Polskiego Aleksandra I, a w kluczu arkady mitrę carską.

15
Picture

Stara Brama Lwowska

Brama wybudowana została ok. 1600 roku, a zaprojektowana przez Bernarda Moranda. Przejazd sklepiony jest potężną kolebką, a otwory strzelnicze w ścianach służyły do jego obserwacji lub ostrzału z sąsiednich kazamat.

17
 
Jak mawiają przewodnicy:
 

 

Zapraszamy Państwa na spacer po “mieście idealnym”, perełce renesansu – Zamościu. Rozpoczniemy przechadzką po Rynku Wielkim – obejrzymy i omówimy kamieniczki mieszczańskie. Następnie Rynek Wodny – fontannę, klasztor klarysek, Katedrę Zamojską, Bramę Szczebrzeską, pomnik Jana Zamoyskiego. Kolejnymi punktami naszej wycieczki będą: przejście po Parku, obejrzenie zabudowań fortecznych Twierdzy Zamość, Starej i Nowej Bramy Lubelskiej, budynku Akademii Zamojskiej, Rynku Solnego, Synagogi, Kościoła franciszkanów, Starej i Nowej Bramy Lwowskiej, wejście na plateau bastionu św. Michała.

Zobacz na mapie szczegółową specyfikację tej trasy:

Galeria zdjęć: