Polityka prywatności

Polityka prywatności dla użytkowników strony
lubelskiewycieczki.pl


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Biuro Podróży Continental Travel, al. Spółdzielczości Pracy 34/40, 20-147 Lublin, NIP 918-201-00-54, REGON 060418448, firma posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr 93415 (dalej: „Administrator”).
1.2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Spółdzielczości Pracy 34/40, 20-147 Lublin, lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@continental-travel.pl.
1.3. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniesz poinformowany mailowo.

2. GROMADZONE DANE
2.1. W celu umożliwienia kontaktu z Administratorem, udziału w promocjach, konkursach, ankietach oraz kwestionariuszach na temat oferowanych przez nas usług możemy przetwarzać następujące dane:
a) imię i nazwisko
b) e-mail
c) nazwa użytkownika
d) numer telefonu kontaktowego
e) Twoje opinie dotyczące naszych usług
f) szczegóły wysyłanych przez nas oraz otwartych przez Ciebie wiadomości e-mail, w tym zawarte w nich linki
2.2. Podczas przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej, w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści możemy gromadzić informacje dotyczące:
a) Twojej aktywności na naszej stronie, gromadzone za pomocą plików cookie oraz skryptów analitycznych
b) preferencji dotyczących podróży
2.3. W celu dokonania rezerwacji przetwarzamy:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) datę urodzenia
2.4. Przy zakupie naszych produktów w punktach stacjonarnych, przez naszą stronę internetową lub telefonicznie możemy gromadzić następujące informacje:
a) historia dokonanych zakupów
b) informacje pasażerskie
c) dane paszportowe
d) dane ubezpieczeniowe
e) dane z dokumentu tożsamości
f) preferencje społeczne
g) informacje na temat aktywności na stronie internetowej
h) dane do płatności
2.5. W celu realizacji transakcji w naszym sklepie internetowym “Regionalne Pamiątki” przetwarzamy następujące dane w celu zapewnienia sprawnego przebiegu oraz bezpieczeństwa usług:
a) imię i nazwisko / nazwa firmy
b) adres zamieszkania
c) adres dostarczenia produktu
d) dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
e) historia dokonanych zakupów
f) informacje na temat aktywności na stronie internetowej
g) dane związane z płatnościami
2.6. W ramach dokonywanych rezerwacji możemy również przetwarzać dane uzyskane od innych osób, np. dotyczące uczestników danego wyjazdu, podróżujących wspólnie. Udostępniając dane osobowe innych osób należy mieć pewność, że jesteś przez nie upoważniony do ich udostępnienia oraz, że wyrażają one zgodę na ich przetwarzanie. Osoby, których dane udostępniasz powinny mieć również świadomość w jakim celu zostaną one wykorzystane.
2.6. Poszczególne dane mogą być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookies) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja).

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
3.1. W zależności od celu Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT. oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dotyczy to danych zbieranych przez stronę WWW i wykorzystywanych do celów statystycznych jak i danych związanych z realizacją zakupionego wyjazdu. Takie dane mogą być przekazywane do podmiotów obsługujących Twój wyjazd, takich jak hotele, linie lotnicze czy firmy ubezpieczeniowe.
3.2. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
– prowadzenie badanie rynkowe, pomiary statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora)
– działania marketingowe m.in. wysyłanie informacji o ofertach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda)
– wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (tą umową jest zazwyczaj regulamin, który akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik)
– dokonanie wyceny usługi oraz wykonanie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik)
– przesyłanie powiadomień e – mail w celu informowania Użytkowników o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz podwyższenia komfortu korzystania z usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
– badanie oraz analizowanie aktywności na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
– wykorzystywanie cookies na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda)
– administrowanie strona internetową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
– zamieszczanie komentarzy na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda)
– personalizacja strony oraz oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
– udostępnianie danych osobowych dostawcom oraz partnerom handlowym w celu realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
art. 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik)
– udostępnianie danych organom regulacyjnym (art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność w celu realizacji zawartej umowy)

5. COOKIES
5.1. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies.
5.3. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
– cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku;
– cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.
5.4. W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:
a) świadczenia usług;
b) zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników;
c) dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
a) realizacji ankiet;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury, zawartości oraz naszej oferty produktowej;
c) wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej;
5.5. Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
5.6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz Zaufani Partnerzy.
5.7. Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

6. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI
6.1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4.2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

7. PRAWO WYCOFANIA ZGODY 5.1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
7.2. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: biuro@continental-travel.pl
7.3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
8.2. Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE
Administrator przetwarza Twoje dane, pozyskane za pomocą strony www przez pliki cookie oraz skrypty analityczne, które mogą być wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych działań w celach statystycznych lub marketingowych. Każdy użytkownik strony ma prawo do wyłączenia swoich danych z tego rodzaju działań. Aby tego dokonać należy przejść do sekcji „Polityka cookie” (LINK)

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
10.1. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz (realizacja wyjazdu) lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.
10.2. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.
10.3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
11.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
11.2. Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
11.3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
– trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
– 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
– 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
– do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
11.4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

12. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
12.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
– przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12.2. Wymienione w pkt. 11.1. uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania będzie poprzedzona wnikliwą analizą, i zostanie wydana wyłącznie w sytuacji, gdy będzie konieczna.
12.3. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres: biuro@continental-travel.pl.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
13.2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.