JANÓW LUB.

Lasy Janowskie:
wycieczka integracyjno-poznawcza

dzień 1

 • Przyjazd do Ośrodka w Janowie Lubelskim.
 • Zwiedzanie wystawy przyrodniczej i Taboru kolejki wąskotorowej. Wystawa przyrodnicza przy Nadleśnictwie składa się z trzech części: przyrodniczej (zwierzęta, ptaki, rośliny występujące w Lasach Janowskich), historyczno-kulturowej (rys historyczny, pracownia garncarska, znaleziska archeologiczne) oraz części dot. gospodarki leśnej (praca leśnika, szkółkarstwo, szkodniki leśne).
 • Obiad.
 • Gry i zabawy sportowe. Mega piłkarzyki: jest to gra w piłkę nożną, w której uczestnicy wcielają się w rolę gigantycznych “stołowych piłkarzyków”. Każdy z uczestników przypięty jest za pomocą specjalnej uprzęży i może poruszać się tylko bokiem do boiska. Sumo: podczas tej konkurencji uczestnicy będą mogli zmierzyć się na ringu w walkach sumo. W prawdziwych walkach większość zawodników sumo posiada bardzo dużą wagę, by móc pokonać swojego rywala. Aby uczestnicy nie musieli dużo jeść, będą posiadali specjalne stroje wypełnione pianką, które pozwolą na bezpieczną, bardzo wesołą walkę.
 • Kolacja.

dzień 2

 • Śniadanie.
 • Gry i zabawy terenowe. Narty 5-osobowe: członkowie zespołu mają za zadanie przejść określony odcinek drogi na specjalnie przygotowanych nartach. Głównym problemem w tej konkurencji jest skoordynowanie ruchów całego zespołu. Spodnie 5-osobowe: wesoła konkurencja, która polega na wyścigu w specjalnych, gigantycznych spodniach. Worki 5-osobowe: konkurencja z dziecięcych lat, która przy dopingu pozostałych uczestników stanowi bardzo dobrą, wesołą zabawę. Wyścig Chomików: konkurencja, w której 5-osobowe zespoły mogą wczuć się w „los biednego chomika” pokonującego wyznaczoną trasę. Wyścig rydwanów: konkurencja, w której oprócz siły, sprawności, zaufania, współpracy wymagana jest odwaga osoby znajdującej się na rydwanie. Bolkowe narty: konkurencja, w której 5-osobowe zespoły pokonują trasę na specjalnych nartach. Jest to zabawa wymagająca zgrania, współpracy całego zespołu. Przeciąganie liny: najbardziej popularna konkurencja na wszystkich imprezach integracyjnych przeznaczona dla dzieci i dorosłych. Siatka Tekli: wesoła konkurencja polegająca na pokonaniu sieci przez dwa 6-osobowe zespoły. Walka kogutów: konkurencja polega na przeciąganiu się dwóch osób. Rura: zadanie zespołowe polegające na napełnieniu specjalnie przygotowanej rury z wodą. Bardzo wesoła konkurencja. Cyrkiel: zabawa zespołowa, polegająca na wyścigu dwóch specjalnie przygotowanych cyrkli. Gąsienica: wesoła konkurencja dla trzech 5-osobowych zespołów polegająca na wyścigu gąsienic.
 • Obiad.
 • Wycieczka do pracowni Garncarskiej. Spotkanie z garncarzem, zwiedzanie prawdziwej, ponad stuletniej pracowni garncarskiej, gdzie istnieje możliwość spróbowania swoich sił w lepieniu glinianych naczyń na kole garncarskim oraz zakupie gotowych wyrobów garncarskich.
 • Imielty Ług – rezerwat torfowiskowy o pow. ok. 800 ha. Dominuje tu roślinność typowa dla torfowisk wysokich oraz roślinność wodna, szuwarowa na wydmach przylegających do stawów znajdujących się w rezerwacie. Rezerwat prezentuje wybitne wartości krajoznawcze z uwagi na rozległą powierzchnię torfowisk i stawów oraz interesującą rzeźbę terenu.
 • Powrót w godzinach wieczornych.